Home > Bestanden > Skype.exe Windowsproces - wat is het?

Hoe verwijder je een Skype fout

Skype.exe is een uitvoerbaar bestand (een programma) voor Windows. De bestandsextensie .exe is de afkorting voor het Engelse 'executable'. Voer uitvoerbare bestanden alleen uit van uitgevers die u vertrouwt, omdat uitvoerbare bestanden mogelijk de instellingen van uw computer aanpassen of schaden aan uw computer kunnen toebrengen. Op het gratis bestandsinformatieforum kun je uitzoeken of Skype.exe een virus, Trojaans paard, spyware, adware is dat je kunt verwijderen of een bestand dat behoort tot een Windowssysteem of een toepassing die u kunt vertrouwen.

Hints om Skype.exe gerelateerde fouten op te lossen

  1. Gebruik het gratis Restoro om de oorzaak van het probleem te vinden. Het is meestal erg nuttig.
  2. Update Skype. Take a deep breath. Je kunt de updates die je nodig hebt vinden op de website van de uitgever van de software. (zie de volgende paragraaf).
  3. Vind de juiste informatie over wat Skype.exe voor jou kan doen in de volgende paragrafen.

Skype.exe bestandsinfo

Het proces Skype. Take a deep breath of Windows Media Player of AutoIt v3 Script of Microsoft Skype hoort bij de software Skype versie of Microsoft of Microsoft Windows Operating System of Skype versión of AutoIt v3 Script van (www.skype.com) of Microsoft (www.microsoft.com) of AutoIt Team..

Omschrijving: Skype.exe is belangkrijg voor Windows. Skype.exe bevindt zich in een submap van "C:\Program Files". Het bestandsformaat op Windows 10/11/7 is 13,179,660 bytes. https://www.bestanden.nl/proces/skype.exe.html 
Microsoft SkypeApp is een Windows Store-app, de volledige pakketnaam is Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c.
Het bestand is een Windows kernsysteembestand. Er is geen bestandsinformatie. Het bestand heeft een digitale signatuur. Programma kan verwijderd worden door middel van het configuratiescherm. Add\Remove programs applet. Het programma wordt geladen tijdens het Windows bootproces (Zie registratiesleutel: Run, DEFAULT\Run, User Shell Folders, MACHINE\Run). Skype.exe kan toezicht houden op toepassingen, inputs onthouden en andere programma's manipuleren. Daarom is de technische veiligheidsbeoordeling 7% gevaarlijk.

  • Als Skype.exe wordt gevonden in een submap van "C:\Users\USERNAME" dan is de veiligheidsbeoordeling 51% gevaarlijk. Bestandsformaat is 13,179,660 bytes (80% van alle voorkomende bestanden) of 750,320 bytes. Het is geen Windows systeemcomponent. Er is geen informatie over de maker van dit bestand. Het proces wordt geladen tijdens het Windows bootproces (Zie registratiesleutel: Run, DEFAULT\Run, MACHINE\Run, User Shell Folders). Skype.exe kan inputs onthouden, toezicht houden op toepassingen en andere programma's manipuleren.
  • Als Skype.exe wordt gevonden in een submap van C:\Windows dan is de veiligheidsbeoordeling 97% gevaarlijk. Bestandsformaat is 398,192 bytes (66% van alle voorkomende bestanden) of 115,712 bytes. Bestand Skype.exe is een onbekend bestand in de Windowsmap. Skype.exe is geen Windows systeembestand. Programma start als Windows opstart (Zie registratiesleutel: Run, DEFAULT\Run, User Shell Folders, MACHINE\Run). Het proces heeft geen zichtbaar venster. Het bestand is een bestand zonder informatie over de maker ervan. Programma gebruikt poorten om te verbinden met LAN of Internet. Skype.exe kan andere programma's manipuleren, inputs onthouden en toezicht houden op toepassingen.

Belangrijk: Sommige malware camoufleert zichzelf als Skype.exe, met name als ze zich in de map c:\windows or c:\windows\system32 bevinden. Controleer daarom het Skype.exe proces erop of je pc of het geïnfecteerd is. Als Skype. Take a deep breath de zoekmachine van uw browser en startpagina heeft gewijzigd, kunt u de standaard-instellingen van uw browser als volgt herstellen:

Herinitialiseer browser-instellingen voor Internet-Explorer ▾
  1. In Internet Explorer, druk de toetscombinatie Alt + X om het Tools menu te openen.
  2. Klik op Internet options.
  3. Klik op de Advanced tabtoets.
  4. Klik op de Reset... knop.
  5. Activeer de Delete personal settings instelling.
Dit zorgt voor een herinitialisatie van uw Internet Explorer naar de standaard-instellingen. Uw browser zal starten met de bekende startpagina en zoekmachine—zonder popups, ads, cookies, maar zal ook alle invoegtoepassingen van de browser wissen [1]. Maak het opruimen van uw browser en computer eenvoudiger en veiliger met Security Task Manager.


Commentaar gebruiker

geen map skype exe te vinden
41 gebruikers vragen naar dit bestand. Eén gebruiker heeft het niet beoordeeld ("weet niet").
Als je meer weet over Skype.exe, deel je kennis dan en help anderen.

Zo los je problemen met Skype op

Een schone en opgeruimde computer is de eerste vereiste om problemen met Skype te vermijden. Dat betekent het uitvoeren van een malware scan, het schoonmaken van je harde schijf met cleanmgr en sfc /scannow, het verwijderen van programma's die je niet meer nodig hebt, het controleren op Autostart programma's (met msconfig) en het activeren van Windows' Automatic Update. Vergeet niet regelmatig back-up bestanden aan te maken, of ten minste herstelpunten te maken.

Als er zich daadwerkelijk een probleem voordoet, probeer dan te herinneren welke handeling u het laatst hebt uitgevoerd, of wat u als laatste hebt geinstalleerd voordat het probleem zich voor het eerst voordeed. Gebruik het resmon commando om de processen in beeld te brengen die uw probleem veroorzaken. Zelfs bij ernstige problemen is het beter om Windows niet opnieuw te installeren, maar de installering te repareren of, bij Windows 8 en latere versies, het commando DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth geven. Dit maakt reparatie van het operatieve systeem mogelijk zonder dat er data verloren gaan.

De volgende programma's helpen u het Skype.exe proces op uw computer te analyseren: Security Task Manager toont alle lopende Windows taken, inclusief geintegreerde verborgen processen, zoals het toezicht op uw toetsenbord en browser of de activering van Autostart. Een specifieke beoordeling van de veiligheidsrisico's geeft een indicatie van de kans dat het proces potentieel spyware, malware of een Trojaans paard betreft. Malwarebytes Anti-Malware spoort op uw harde schijf naar sluimerende spyware, adware, Trojaanse paarden, keyloggers, malware en trackers en verwijdert deze.

Skype scanner

Download

Security Task Manager toont alle lopende Windowstaken, inclusief embedded verborgen functies (bijv. toetsenbord of browsermonitoring, autostartvermelding). Een individuele veiligheidsbeoordeling geeft een indicatie van de kans dat het proces potentiële spyware, malware, keylogger of een Trojaans paard is.

Gratis Antivirus detecteert en verwijdert niet-actieve spyware, adware, trojans, keyloggers, malware en tracking bedreigingen van uw harde schijf. Ideaal supplement voor Security Task Manager.

Restoro scant gratis, maakt schoon, repareert en optimaliseert je systeem.